Category

Disiplin Cezaları
Polis Disiplin Cezaları, Polis Disiplin Kanunu, Polis Disiplin Cezası
Polis Disiplin Cezaları Polis disiplin cezalarını, disiplin soruşturma usul ve esasları ile benzeri diğer hususları inceleyeceğiz. Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli hakkında verilecek disiplin cezaları ile bu disiplin cezalarına ilişkin usul ve esaslar 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’da düzenlenmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ifadesi, Emniyet Genel Müdürlüğü...
Read More
Askeri Disiplin Cezaları Askeri disiplin cezaları, itiraz ve dava yolu ile ilgili hususlara bu yazımızda değineceğiz. Öncelikle ‘askeri disiplin’i tanımlayalım. Daha sonra ise askeri disiplin cezalarını tek tek inceleyelim. Askeri Disiplin; kanunlara, nizamlara ve amirlere mutlak bir itaat ve astının ve üstünün hukukuna riayet etmek demektir. Askerliğin temeli disiplindir. Disiplin muhafazası ve idamesi için hususi...
Read More
× Whatsapp Destek Merkezi